Chứng chỉ xây dựng là gì? Các loại chứng chỉ xây dựng (mới năm 2023)

 Là cá nhân đang học và làm ngành xây dựng, hoặc liên quan đến xây dựng thì việc xin chứng chỉ xây dựng, thủ tục học các loại chứng chỉ xây dựng là việc cần thiết trong lĩnh vực hoạt động.

Chứng chỉ xây dựng là từ ngữ nói chung trong ngành xây dựng. Chẳng hạn nhưng: "Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công, Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng...", Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ: "Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng..." đều là chứng chỉ xây dựng. Đối với mỗi kỹ sư đều phải có chứng chỉ xây dựng riêng.

Chứng chỉ xây dựng là bản đánh giá năng lực của cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận. Một cá nhân có chứng chỉ xây dựng phải trải qua đào tạo, sát hạch để cấp chứng chỉ xây dựng. Ngoài ra việc cấp chứng chỉ xây dựng còn phải dựa vào năng lực của các cá nhân. Tùy vào các loại chứng chỉ xây dựng mà việc cấp chứng chỉ xây dựng có những thủ tục khác nhau.

chung chi xay dung la gi?
Chứng chỉ xây dựng là gì?

Bài viết sau đây là bài viết thông tin chi tiết các loại chứng chỉ xây dựng, điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ xây dựng theo quy định hiện hành nhất

#Chứng chỉ xây dựng bao gồm:

#1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng