TIN TỨC

Danh mục khóa học

Chứng chỉ nổi bật

Văn bản pháp luật

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Luật doanh nghiệp 2005
03 Tháng Mười Hai 2020 :: 12:37 SA :: 4817 Views :: 10 Comments :: :: Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Về nguyên tắc, việc tổ chức quản lý các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt nguồn gốc và cơ cấu sở hữu sẽ thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2005. Việc ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh tế, của hội nhập kinh tế quốc tế.
Contents[MỤC LỤC]

Luật doanh nghiệp 2005

  
Nội dung đổi mới đáng lưu tâm của luật doanh nghiệp 2005
  

Mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng

Luật Doanh nghiệp 2005 sẽ tiến hành công tác điều chỉnh và áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, đó là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và chắc chắn không thể thiếu doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được quyền tự chủ lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh, không bị bắt buộc phải sử dụng duy nhất hình thức công ty TNHH như hiện nay; doanh nghiệp nhà nước sẽ được chuyển đổi theo thời hạn cụ thể để tổ chức quản lý dưới hình thức công ty TNHH hoặc phiên bản khác là công ty cổ phần.(Tra cứu chứng chỉ hành nghề xây dựng, Có nên mua chứng chỉ hành nghề xây dựng)

Thực tiễn thực hiện và quy mô số bảo vệ nhà đầu tư

  
Nội dung đổi mới đáng lưu tâm của luật doanh nghiệp 2005
  
Một thực tế tại nhiều CTCP hiện nay theo Luật Doanh nghiệp 2005 là nhiều cổ đông, nhất là cổ đông thiểu số không thực sự quan tâm đến các quyền của mình. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: việc chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan của cổ đông; việc tuân thủ của chính công ty và ban lãnh đạo với các quy định của pháp luật về bảo vệ cổ đông; vai trò giám sát và xử lý vi phạm một cách kịp thời và nhanh chóng của các cơ quan có liên quan ( Sở KH&ĐT, UBCK, Tòa án)…
Một thực tế khác với Luật Doanh nghiệp 2005 là tại nhiều CTCP (bao gồm cả công ty đại chúng/công ty niêm yết), khi mà các cổ đông lớn đã sở hữu lượng cổ phần ở mức độ có thể thông qua đối với phần lớn các Nghị quyết có lợi cho mình (ví dụ 65% hay 75%), thì hầu như vai trò của cổ đông/nhóm cổ đông còn lại “không được đếm xỉa”. Tại cơ quan có quyền cao nhất của công ty có thể kể đến là ĐHCĐ, mặc cho cổ đông nhỏ/thiểu số phát biểu, chất vấn, đề xuất các nội dung quan trọng hoặc có liên quan đến quyền lợi của họ, cổ đông lớn vẫn “bình chân như vại”, vì họ đã có được tỷ lệ biểu quyết đủ để thông qua Luật Doanh nghiệp 2005 các Nghị quyết có lợi cho mình, gạt cổ đông nhỏ/thiểu số ra bên lề, cho dù nội dung này có được đưa vào chương trình họp. Cổ đông sử dụng các quyền hạn của hộ một cách khác của mình như: yêu cầu công ty mua lại cổ phần thì chẳng ai mua hoặc giá cả đưa ra rất thấp; thông qua ban kiểm soát hoặc thành viên HĐQT độc lập thì những thiết chế này tại nhiều DN hoặc là mang tính hình thức, “tồn tại trên giấy” hoặc là không tồn tại; các quy định về công khai hay thậm chí cả lợi ích hay nghĩa vụ của người quản lý thì bản thân cổ đông nhỏ/thiểu số không tiếp cận được thông tin (do công ty mà chính họ không cung cấp hoặc cố tình không cung cấp).
Trong các báo cáo Luật Doanh nghiệp 2005 Doing Business của Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, chỉ số bảo vệ nhà đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2013 ít được cải thiện, thậm chí tụt hạng (hạng 169 năm 2013 so với 167 năm 2012) và tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam (xem bảng 2 - 3). Đáng chú ý là những chỉ số liên quan đến: Mở rộng trách nhiệm của Giám đốc (người quản lý và điều hành), Dễ dàng khởi kiện của cổ đông của Việt Nam có điểm xếp hạng rất thấp, chỉ từ 1 - 2/10 điểm. Chính vì vậy, mức độ mạnh mẽ có thể kể đến của các quy định pháp luật bảo vệ nhà đầu tư/cổ đông của Việt Nam chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí thấp hơn so với các nước trong khu vực và các nước OECD.
Do đó, việc Luật Doanh nghiệp 2005 có phần nào đó yêu cầu lớn nhất đặt ra trong việc sửa đổi LDN năm 2005 liên quan đến nội dung bảo vệ cổ đông thiểu số là phải thực sự đưa đến cho cổ đông những công cụ pháp lý rõ ràng và đầy đủ hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó đặc biệt phải lưu tâm chú trọng đến quyền về thông tin, quyền khởi kiện, trách nhiệm của giám đốc, quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ… (Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3, Danh sách chứng chỉ hành nghề xây dựng)

Đơn giản và rõ ràng hơn trong thành lập và đăng ký kinh doanh

Bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005 khiến loại hình doanh nghiệp được đa dạng hơn để các nhà đầu tư lựa chọn bằng việc cho phép thành lập công ty TNHH có một thành viên là cá nhân.
Rút ngắn Luật Doanh nghiệp 2005 hơn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời, quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn về hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp.
Quy định cụ thể hơn với Luật Doanh nghiệp 2005, rõ hơn trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh; điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đặt tên doanh nghiệp để từ đó có thể tránh trường hợp trùng tên hoặc gây nhầm lẫn trong đặt tên doanh nghiệp.
Thừa nhận tư cách pháp nhân từ Luật Doanh nghiệp 2005 của công ty hợp danh. Điều này tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của loại hình doanh nghiệp được coi là khá mới và chưa phổ biến này ở Việt Nam.

Hoàn thiện quản trị doanh nghiệp

  
Nội dung đổi mới đáng lưu tâm của luật doanh nghiệp 2005
  
Khung quản trị Luật Doanh nghiệp 2005 doanh nghiệp được hoàn thiện hơn, rõ ràng hơn và bảo vệ mạnh mẽ hơn quyền và lợi ích của thành viên, cổ đông thiểu số, cụ thể:
Khung quản trị được thiết kế tùy theo loại hình doanh nghiệp và được áp dụng thống nhất đối với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp có sở hữu tư nhân, doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước.
Xác định rõ hơn các nghĩa vụ của công việc của người quản lý, nhất là đối với thành viên HĐQT và giám đốc, đặc biệt là nghĩa vụ trung thành, trung thực và cẩn trọng; quy định rõ điều kiện và tiêu chuẩn của một chức danh quản lý quan trọng trong công ty.
Tăng thêm quy định yêu cầu công khai và minh bạch hóa, nhất là đối với những người quản lý.
Nâng cao, tăng cường và có thể là quy định cụ thể hơn vai trò, vị trí và trách nhiệm của Ban kiểm soát.
Tăng cường thêm một vài trong số các quy định về quản lý vốn, hạn chế nguy cơ lạm dụng trách nhiệm hữu hạn(.Nghị định 100 về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, Các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng, Làm chứng chỉ hành nghề xây dựng giả)

Bổ sung quy định về nhóm công ty

Thực chất, Luật Doanh nghiệp 2005 sẽ có thể là quy định về nhóm công ty nhằm mục đích tăng cường sự công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh cũng như hạn chế chế độ trách nhiệm một cách là hữu hạn và bảo vệ lợi ích của cổ đông thiểu số. Đó là các quy định trách nhiệm đền bù của công ty mẹ đối với công ty con, hay nghĩa vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.

Tăng cường tiếp cận và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp qua Luật Doanh nghiệp 2005 được tăng cường và cụ thể hơn. Điều này được thể hiện bằng Luật Doanh nghiệp 2005 với các quy định về cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước, quy định rõ và cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước, cấp chính quyền trong quản lý doanh nghiệp, quy định cụ thể điều kiện giải thể doanh nghiệp, quy định cụ thể các hành vi bị cấm, bổ sung thêm một lượng lớn trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đổi mới cơ bản Luật Doanh nghiệp 2005 cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, trong đó, tách chức năng thực hiện quyền chủ sở hữu ra khỏi chức năng quản lý hành chính nhà nước, Luật Doanh nghiệp 2005 thực hiện tập trung và thống nhất các quyền chủ sở hữu, đồng thời tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày nay việc sở hữu chứng chỉ hành nghề xây dựng là việc vô cùng quan trọng đối với những người hoạt động trong ngành xây dựng. Vậy xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề ở đâu? 
Hãy liên hệ với Viện Đào Tạo Xây Dựng. Hotline: 0975 100 086 - Ms Hoàn để được tư vấn chi tiết

 
Comments
By long @ 24 Tháng Mười 2020 7:22 CH
tiêu đề hấp dẫn

By toan @ 27 Tháng Mười 2020 11:55 SA
thông tin hữu ích

By tam @ 28 Tháng Mười 2020 11:11 CH
tôi sẽ ghi lại phương pháp

By An @ 31 Tháng Mười 2020 4:47 CH
bài viết rất hữu dụng

By quang @ 08 Tháng Mười Một 2020 8:21 SA
thông tin đáng lưu ý

By xuan @ 10 Tháng Mười Một 2020 12:19 SA
bài viết hay, cảm ơn ad

By quan @ 13 Tháng Mười Một 2020 4:27 CH
rất hữu dụng

By Quân @ 15 Tháng Mười Một 2020 5:12 CH
thông tin rất qua trọng, cảm ơn ad

By tung @ 17 Tháng Mười Một 2020 7:50 CH
rất đáng chú ý

By NHUNG @ 19 Tháng Mười Một 2020 11:21 CH
dễ thực hiện, cảm ơn ad

  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

LatestArticles
Cách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kê 05/12/2020
Nhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nay 04/12/2020
Mách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnh 02/12/2020
Tất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhân 01/12/2020
Chiêm nghiệm sâu sắc khi xem bói tình yêu theo con giáp 30/11/2020
Nghị định 63 đấu thầu 29/11/2020
Nộp thuế thu nhập cá nhân 26/11/2020
Tính giá trị biểu thức lớp 4 23/11/2020
Tra cứu mã số thuế cá nhân online 19/11/2020
Những bài toán lớp 5 18/11/2020
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Hoàn
0975 100 086
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Khóa học nổi bật

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn

Đăng ký email

Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory,
KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

08 Tháng Ba 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Viện Đào Tạo Xây Dựng | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin