DỊCH VỤ

Danh mục khóa học

Chứng chỉ nổi bật

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Văn bản pháp luật

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ
Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng là gì?
  

  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế là là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm phù hợp với hoạt động xây dựng đang tham gia. Việc cấp chứng chỉ hành nghề đòi hỏi các cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải trải qua kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực. Khi cá nhân đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên những cơ sở pháp lý nào?
  
  Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
  
Các lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
  
  Thiết kế quy hoạch công trình;
  Thiết kế kiến trúc công trình;
  Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;
  Thiết kế cơ – điện công trình;
  Thiết kế cấp – thoát nước công trình;
  Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
  Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
  
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 1,2,3:
  

  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1:
  Tốt nghiệp đại học trở lên, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.
  Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 2:
  Tốt nghiệp đại học, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề 4 năm trở lên.
  Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 3:
  Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên.
  Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  
Hồ sơ thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạng 1,2,3 bao gồm:
  
  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu của Bộ Xây dựng tại nghị định 100/2018.
  01 bản scan bằng Đại học gốc.
  01 ảnh màu scan cỡ 4 x 6 có nền màu trắng.
  Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng + quyết định giao việc.
  
Quy trình hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1,2,3
  
Nội dung công việc:
  Bước 1: Hướng dẫn học viên kê khai hồ sơ.
  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của học viên nộp và làm thủ tục đăng ký dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề theo thứ hạng
  Bước 3: Hỗ trợ học viên hoàn thành kì thi: cung cấp bộ đề, đáp án và hướng dẫn ôn thi…
  Bước 4: Sau khi có kết quả thi, tiến hành hướng dẫn lấy chứng chỉ 
  
Quy trình thực hiện như sau:
  Quý học viên có nhu cầu dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, liên hệ để được tư vấn miễn phí.
  Hai bên thỏa thuận thống nhất đi đến ký kết hợp đồng.
  Cung cấp dịch vụ tư vấn cho học viên.
  
Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:
Chi tiết xin liên hệ : Ms Hoàn. 0975 100086
Email : viendaotaoxd686@gmail.com
Địa chỉ văn phòng giao dịch : Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng là gì?
  

  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế là là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm phù hợp với hoạt động xây dựng đang tham gia. Việc cấp chứng chỉ hành nghề đòi hỏi các cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải trải qua kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực. Khi cá nhân đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên những cơ sở pháp lý nào?
  
  Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
  
Các lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
  
  Thiết kế quy hoạch công trình;
  Thiết kế kiến trúc công trình;
  Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;
  Thiết kế cơ – điện công trình;
  Thiết kế cấp – thoát nước công trình;
  Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
  Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
  
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 1,2,3:
  

  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1:
  Tốt nghiệp đại học trở lên, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.
  Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 2:
  Tốt nghiệp đại học, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề 4 năm trở lên.
  Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  
Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 3:
  Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên.
  Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  
Hồ sơ thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạng 1,2,3 bao gồm:
  
  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu của Bộ Xây dựng tại nghị định 100/2018.
  01 bản scan bằng Đại học gốc.
  01 ảnh màu scan cỡ 4 x 6 có nền màu trắng.
  Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng + quyết định giao việc.
  
Quy trình hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1,2,3
  
Nội dung công việc:
  Bước 1: Hướng dẫn học viên kê khai hồ sơ.
  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của học viên nộp và làm thủ tục đăng ký dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề theo thứ hạng
  Bước 3: Hỗ trợ học viên hoàn thành kì thi: cung cấp bộ đề, đáp án và hướng dẫn ôn thi…
  Bước 4: Sau khi có kết quả thi, tiến hành hướng dẫn lấy chứng chỉ
  
Quy trình thực hiện như sau:
  Quý học viên có nhu cầu dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, liên hệ để được tư vấn miễn phí.
  Hai bên thỏa thuận thống nhất đi đến ký kết hợp đồng.
  Cung cấp dịch vụ tư vấn cho học viên.
  
Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:
Chi tiết xin liên hệ : Ms Hoàn. 0975 100086
Email : viendaotaoxd686@gmail.com
Địa chỉ văn phòng giao dịch : Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Cách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kêCách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kê
Nhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nayNhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nay
Luật doanh nghiệp 2005Luật doanh nghiệp 2005
Mách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnhMách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnh
Tất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhânTất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhân
Ms Hoàn
0975 100 086
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn

Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học nổi bật

Đăng ký email

Tin mới nhất

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory,
KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

08 Tháng Ba 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Viện Đào Tạo Xây Dựng | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin