DỊCH VỤ

Danh mục khóa học

Chứng chỉ nổi bật

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Văn bản pháp luật

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QLDA
Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án
  

  
Ở đâu cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án tại Hà Nội & TPHCM hoặc các tỉnh thành khác? Bạn đang muốn theo một lớp học quản chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng mới nhất tại Hà Nội?
Chúng tôi là đơn vị được phép thực hiện đào tạo những lớp học về Quản lý dự án tại Hà Nội theo theo quy định của Bộ xây dựng, Bộ Lao động – thương binh và xã hội và Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định mới nhất của Chính phủ.
  
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  
Điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đó là:
  Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; nếu như là người nước ngoài hay người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thì cần cung cấp giấy phép cư trú tại Việt Nam.
  Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo, có thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án như sau:
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I: Cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 07 năm thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II: Cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 05 năm thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III: Cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, đối với cá nhân có trình độ đại học trở lên thì có thời gian kinh nghiệm là 03 năm, còn đối với cá nhân trình độ cao đẳng hay trung cấp thì có thời gian kinh nghiệm là 05 năm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.
  Cá nhân phải đạt yêu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cả kiến thức pháp luật lẫn kinh nghiệm nghề nghiệp.
  
Điều kiện cụ thể để xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án bao gồm:
  
Cá nhân có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án xây dựng được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án và đáp ứng được điều kiện tương ứng của mỗi hạng chứng chỉ hành nghề sau đây:
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I: Làm Giám đốc quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm A hay tối thiểu 02 dự án nhóm B cùng loại;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II: Làm Giám đốc quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm B hay tối thiểu 02 dự án nhóm C cùng loại;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III: Đã trực tiếp tham gia quá trình quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm C cùng loại.
  
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  

  
Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án bao gồm:
  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được làm theo mẫu, kèm theo đó là 02 ảnh màu có kích cỡ 4x6cm và có nền màu trắng.
  Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi những cơ sở đào tạo hợp pháp tên đầy đủ là chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án.
  Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nơi cá nhân đó làm việc hoặc thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp nếu như cá nhân đó là hội viên của tổ chức đó.
  Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính những hợp đồng hoạt động xây dựng quản lý dự án mà cá nhân tham gia thực hiện công việc hay các văn bản về việc phân công công việc cho cá nhân có liên quan đến nội dung kê khai.
  
Trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  
Trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được thực hiện như sau:
  
Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ:
  Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, thuộc Văn phòng Xây dựng của tỉnh/thành phố nơi bạn xin cấp chứng chỉ.
  Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí cũng như lệ phí liên quan khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề. Chi phí và lệ phí liên quan này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
  
Giai đoạn 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tổ chức sát hạch:
  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận sát hạch sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ đã nhận trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xem xét quyết định. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, Bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
  Việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được tiến hành theo tổ chức, theo khu vực hoặc theo địa phương. Thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc cũng có thể tiến hành đột xuất nếu như Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu để có thể phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của những người có nhu cầu. Trước thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch 05 ngày làm việc, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ thông báo bằng văn bản đồng thời đăng tải thông tin về địa điểm, thời gian thi và mã số dự sát hạch của các cá nhân tham gia kỳ sát hạch trên trang thông tin điện tử của  tỉnh/thành phố.
  Việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Một đề thi sát hạch sẽ bao gồm 15 câu kiến thức chuyên môn về quản lý dự án và 10 câu kiến thức pháp luật có liên quan đến quản lý dự án. Các câu hỏi này sẽ được lấy một cách ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian để làm bài thi sát hạch là 30 phút. Số điểm tối đa của đề thi sát hạch là 100 điểm bao gồm 60 điểm cho kiến thức chuyên môn và 40 điểm cho kiến thức pháp luật. Bài thi sát hạch phải được từ trên 80 điểm thì mới đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.
  Trong vòng 03 ngày kể từ ngày tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, Hội đồng xét cấp chứng chỉ sẽ có trách nhiệm tổng hợp kết quả sát hạch và trình để Giám đốc tỉnh/thành phố quyết định cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Kết quả của kỳ thi sát hạch này sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng.
  
Giai đoạn 3: Nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  Khi đến nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì người nhận phải xuất trình được chứng minh nhân dân/thẻ căn cước nếu như là công dân Việt Nam hoặc hộ chiếu nếu như là công dân nước ngoài.
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra đồng thời yêu cầu người đến nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án ký nhận chứng chỉ sau đó trao chứng chỉ hành nghề cho người đó.
  Đến với đơn vị tư vấn xin chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của chúng tôi, học viên sẽ được tham gia lớp học ngay sau khi đăng ký và được cung cấp những kiến thức mới nhất và bổ ích nhất theo quy định hiện hành.
  
Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:
Chi tiết xin liên hệ : Ms Hoàn. 0975 100086
Email : viendaotaoxd686@gmail.com
Địa chỉ văn phòng giao dịch : Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án
  

  
Ở đâu cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án tại Hà Nội & TPHCM hoặc các tỉnh thành khác? Bạn đang muốn theo một lớp học quản chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng mới nhất tại Hà Nội?
Chúng tôi là đơn vị được phép thực hiện đào tạo những lớp học về Quản lý dự án tại Hà Nội theo theo quy định của Bộ xây dựng, Bộ Lao động – thương binh và xã hội và Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định mới nhất của Chính phủ.
  
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  
Điều kiện chung để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đó là:
  Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; nếu như là người nước ngoài hay người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thì cần cung cấp giấy phép cư trú tại Việt Nam.
  Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo, có thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án như sau:
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I: Cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 07 năm thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II: Cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 05 năm thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III: Cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, đối với cá nhân có trình độ đại học trở lên thì có thời gian kinh nghiệm là 03 năm, còn đối với cá nhân trình độ cao đẳng hay trung cấp thì có thời gian kinh nghiệm là 05 năm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.
  Cá nhân phải đạt yêu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cả kiến thức pháp luật lẫn kinh nghiệm nghề nghiệp.
  
Điều kiện cụ thể để xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án bao gồm:
  
Cá nhân có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án xây dựng được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án và đáp ứng được điều kiện tương ứng của mỗi hạng chứng chỉ hành nghề sau đây:
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I: Làm Giám đốc quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm A hay tối thiểu 02 dự án nhóm B cùng loại;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II: Làm Giám đốc quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm B hay tối thiểu 02 dự án nhóm C cùng loại;
  Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III: Đã trực tiếp tham gia quá trình quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm C cùng loại.
  
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  

  
Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án bao gồm:
  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được làm theo mẫu, kèm theo đó là 02 ảnh màu có kích cỡ 4x6cm và có nền màu trắng.
  Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi những cơ sở đào tạo hợp pháp tên đầy đủ là chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án.
  Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nơi cá nhân đó làm việc hoặc thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp nếu như cá nhân đó là hội viên của tổ chức đó.
  Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính những hợp đồng hoạt động xây dựng quản lý dự án mà cá nhân tham gia thực hiện công việc hay các văn bản về việc phân công công việc cho cá nhân có liên quan đến nội dung kê khai.
  
Trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  
Trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được thực hiện như sau:
  
Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ:
  Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, thuộc Văn phòng của tỉnh/thành phố nơi bạn xin cấp chứng chỉ.
  Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí cũng như lệ phí liên quan khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề. Chi phí và lệ phí liên quan này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
  
Giai đoạn 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tổ chức sát hạch:
  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận sát hạch sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ đã nhận trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xem xét quyết định. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ, Bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
  Việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được tiến hành theo tổ chức, theo khu vực hoặc theo địa phương. Thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc cũng có thể tiến hành đột xuất nếu như Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu để có thể phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của những người có nhu cầu. Trước thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch 05 ngày làm việc, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án sẽ thông báo bằng văn bản đồng thời đăng tải thông tin về địa điểm, thời gian thi và mã số dự sát hạch của các cá nhân tham gia kỳ sát hạch trên trang thông tin điện tử của tỉnh/thành phố.
  Việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Một đề thi sát hạch sẽ bao gồm 15 câu kiến thức chuyên môn về quản lý dự án và 10 câu kiến thức pháp luật có liên quan đến quản lý dự án. Các câu hỏi này sẽ được lấy một cách ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian để làm bài thi sát hạch là 30 phút. Số điểm tối đa của đề thi sát hạch là 100 điểm bao gồm 60 điểm cho kiến thức chuyên môn và 40 điểm cho kiến thức pháp luật. Bài thi sát hạch phải được từ trên 80 điểm thì mới đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.
  Trong vòng 03 ngày kể từ ngày tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, Hội đồng xét cấp chứng chỉ sẽ có trách nhiệm tổng hợp kết quả sát hạch và trình để Giám đốc  tỉnh/thành phố quyết định cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. Kết quả của kỳ thi sát hạch này sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng.
  
Giai đoạn 3: Nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
  Khi đến nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì người nhận phải xuất trình được chứng minh nhân dân/thẻ căn cước nếu như là công dân Việt Nam hoặc hộ chiếu nếu như là công dân nước ngoài.
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra đồng thời yêu cầu người đến nhận chứng chỉ hành nghề quản lý dự án ký nhận chứng chỉ sau đó trao chứng chỉ hành nghề cho người đó.
  Đến với đơn vị tư vấn xin chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của chúng tôi, học viên sẽ được tham gia lớp học ngay sau khi đăng ký và được cung cấp những kiến thức mới nhất và bổ ích nhất theo quy định hiện hành.
  
Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:
Chi tiết xin liên hệ : Ms Hoàn. 0975 100086
Email : viendaotaoxd686@gmail.com
Địa chỉ văn phòng giao dịch : Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Cách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kêCách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kê
Nhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nayNhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nay
Luật doanh nghiệp 2005Luật doanh nghiệp 2005
Mách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnhMách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnh
Tất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhânTất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhân
Ms Hoàn
0975 100 086
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn

Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học nổi bật

Đăng ký email

Tin mới nhất

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory,
KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

08 Tháng Ba 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Viện Đào Tạo Xây Dựng | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin