DỊCH VỤ

Danh mục khóa học

Chứng chỉ nổi bật

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Văn bản pháp luật

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ
Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  

  
Tương tự như Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cùng nhiều loại chứng chỉ khác trong ngành xây dựng. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:
Quy định tại khoản 6, điều 16, TT 17/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng: Cá nhân phải có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và có thời gian, kinh nghiệm thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.
  
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I: Do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp
  
  Tốt nghiệp Đại học trở lên.
  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học.
  Trước đây đã có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 
  Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc làm chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 3 dự án nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp I hoặc 5 công trình cấp II.
  
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II: 
  
  Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm trên bằng tốt nghiệp.
  Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 3 dự án nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 3 công trình cấp II hoặc 10 công trình cấp III.
  
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III: 
  
  Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm trên bằng tốt nghiệp.
  Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm C hoặc 2 báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp III hoặc 10 công trình cấp IV.
  Chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng được xem là bản tóm tắt năng lực của cán bộ, kỹ sư xây dựng đảm nhận vị trí khảo sát công trình xây dựng. Đây đồng thời cũng là chứng chỉ quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
  
Đối Tượng Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  

  
Đối tượng xin cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng là các cá nhân thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như:
  Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả của dự án;
  Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
  Đo bóc khối lượng;
  Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
  Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
  Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
  Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng,
  
Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  
Cũng giống như Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình cùng nhiều loại chứng chỉ xây dựng khác, hồ sơ xin xét duyệt cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng yêu cầu các giấy tờ sau:
  Scan gửi file ảnh màu 04×06 trên nền Font trắng mới nhất.
  Scan gửi file bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng gốc.
  Scan gửi file chứng minh thư nhân dân 2 mặt.
  Scan chứng chỉ hành nghề xây dựng (đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1) tại Bộ Xây Dựng.
  Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá theo mẫu.
  
Quy Trình Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  
Chúng tôi hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá phù hợp với hạng và phạm vi được hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề chấp thuận. Chúng tôi có nhiệm vụ:
  Bước 1: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện theo mục 2 của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng.
  Bước 3: Hỗ trợ khách hàng hoàn thành kì thi: cung cấp bộ đề, tài liệu ôn thi, đảm bảo cam kết đạt yêu cầu thi sát hạch 100%…
  Bước 4: Sau khi có kết quả thi, chúng tôi hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
  Bước 5: Nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất (thông thường 3 tuần đến 1 tháng).
  
Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:
Chi tiết xin liên hệ : Ms Hoàn. 0975 100086
Email : viendaotaoxd686@gmail.com
Địa chỉ văn phòng giao dịch : Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  

  
Tương tự như Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cùng nhiều loại chứng chỉ khác trong ngành xây dựng. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được quy định tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:
Quy định tại khoản 6, điều 16, TT 17/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng: Cá nhân phải có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và có thời gian, kinh nghiệm thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.
  
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I: Do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng cấp
  
  Tốt nghiệp Đại học trở lên.
  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học.
  Trước đây đã có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
  Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc làm chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 3 dự án nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp I hoặc 5 công trình cấp II.
  
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II: 
  
  Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm trên bằng tốt nghiệp.
  Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 3 dự án nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 3 công trình cấp II hoặc 10 công trình cấp III.
  
Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III: 
  
  Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tính từ thời điểm trên bằng tốt nghiệp.
  Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án nhóm C hoặc 2 báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 công trình cấp III hoặc 10 công trình cấp IV.
  Chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng được xem là bản tóm tắt năng lực của cán bộ, kỹ sư xây dựng đảm nhận vị trí khảo sát công trình xây dựng. Đây đồng thời cũng là chứng chỉ quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
  
Đối Tượng Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  

  
Đối tượng xin cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng là các cá nhân thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như:
  Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả của dự án;
  Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
  Đo bóc khối lượng;
  Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;
  Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
  Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
  Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng,
  
Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  
Cũng giống như Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình cùng nhiều loại chứng chỉ xây dựng khác, hồ sơ xin xét duyệt cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng yêu cầu các giấy tờ sau:
  Scan gửi file ảnh màu 04×06 trên nền Font trắng mới nhất.
  Scan gửi file bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng gốc.
  Scan gửi file chứng minh thư nhân dân 2 mặt.
  Scan chứng chỉ hành nghề xây dựng (đối với cá nhân xin chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1) tại Bộ Xây Dựng.
  Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá theo mẫu.
  
Quy Trình Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng
  
Chúng tôi hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá phù hợp với hạng và phạm vi được hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề chấp thuận. Chúng tôi có nhiệm vụ:
  Bước 1: Hướng dẫn khách hàng kê khai hồ sơ, thủ tục xin chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện theo mục 2 của khách hàng nộp và làm thủ tục đăng kí dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng.
  Bước 3: Hỗ trợ khách hàng hoàn thành kì thi: cung cấp bộ đề, tài liệu ôn thi, đảm bảo cam kết đạt yêu cầu thi sát hạch 100%…
  Bước 4: Sau khi có kết quả thi, chúng tôi hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
  Bước 5: Nhận chứng chỉ và bàn giao cho khách hàng sớm nhất (thông thường 3 tuần đến 1 tháng).
  
Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:
Chi tiết xin liên hệ : Ms Hoàn. 0975 100086
Email : viendaotaoxd686@gmail.com
Địa chỉ văn phòng giao dịch : Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Cách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kêCách đánh lô xiên dựa trên kết quả xổ số miền bắc soi cầu thống kê
Nhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nayNhìn thật rõ phương thức phân tích kết quả xổ số miền bắc hiện nay
Luật doanh nghiệp 2005Luật doanh nghiệp 2005
Mách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnhMách bạn cách tính kết quả đặc biệt theo tuần chuẩn chỉnh
Tất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhânTất tần tật cách bói bài tây tình yêu cho những cặp tình nhân
Ms Hoàn
0975 100 086
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 Cấp chứng chỉ học an toàn lao động theo quy chuẩn

Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
Hỗ trợ trực tuyến

Khóa học nổi bật

Đăng ký email

Tin mới nhất

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
Viện Đào Tạo Xây Dựng
VP 1: 79 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
VP 2:  Đ2T1 Chung cư Thăng Long Victory,
KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0975 100 086
Email: viendaotaoxd686@gmail.com
Chứng chỉ năng lực xây dựng, tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng , Chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

08 Tháng Ba 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Viện Đào Tạo Xây Dựng | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin